We herstarten de repetities

Met een weekje vertraging herstarten we op dinsdag 6 september 2022 de repetities. Wij hebben het aanvangsuur dit jaar iets vervroegd. Wij starten de repetities nu om 19.45u en stoppen om 21.45 u.

Tot december verhuizen we ook naar zaal “Molenberg”, boven de bibliotheek.

Onze enthousiaste dirigent Lucien Met den Ancxt verwacht alle zangers voor een nieuw koorjaar met gevarieerd repertorium : veel nieuwe liederen, profaan en religieus, van klassiek tot hedendaags.

G.C. Felix Sohie , 12 juni 2022

Afscheid van dirigent Johan Sluys !

In september 2003 startte het Ruusbroeckoor met een nieuwe dirigent, Johan Sluys.  Niettegenstaande hij het dirigeerstokje overnam van Fernande Van de Spiegle (die zelf Veerle Pauly opvolgde), hadden veel koorleden in hun hoofd nog geen afscheid genomen van Fons de Haas.  Het was dus best een uitdaging.

Maar het verliep allemaal vlot en 2004 werd al dadelijk een rijk gevuld jaar. Naast de opluistering van de diverse kerkelijke feestdagen in de Sint-Clemenskerk verleende het koor zijn medewerking aan het totaalspektakel “De zeven sleutels”, ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Sint-Clemensschool, zongen we de “Druivenmis” en een “Kerstmis” in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.

In juni 2020 zou het koor op uitstap gaan naar Hongarije om er te zingen met een Hongaars koor, waar ook 2 van onze leden in gezongen hebben.  Maar Corona gooide roet in het eten. Het concert “Rhythm&Choir” in het G.C. Felix Sohie op 17 maart 2019 (in samenwerking met Percussion on Stage) is dus het laatste concert-optreden van het Ruusbroeckoor o.l.v. Johan Sluys.

Op 19 mei gingen we samen nog op uitstap naar Brugge waar we in het concertgebouw een kleine zangstonde hielden. Verder konden we in 2019 ook samen nog traditiegetrouw de hoogmissen van Pasen, Pinksteren, Alleheiligen en Kerstmis opluisteren.  En ook de Druivenmis stond dat jaar nog op het programma. 

En toen werd het corona-stil……

Johan was dirigent van het Ruusbroeckoor,  maar hij is in de eerste plaats componist. De gedwongen corona-pauze heeft hem de gelegenheid gegeven zich meer te wijden aan het componeren en hij heeft dan ook besloten om het dirigeerstokje door te geven.

Johan, we danken je voor al wat we met jou als dirigent konden realiseren : alle mooie missen die we zongen (o.a. de zelfgecomponeerde « Missa de Uvis »), alle leuke concerten met muziek van de Renaissance tot eigentijdse liederen van o.a. Queen (Bohemain Rapsody).  We leerden Pools, Hongaars en Russisch.  We zongen jouw hedendaagse composities: « Mei » op tekst van H. Gorter en « Nachtelijke Optocht » op tekst van P. Van Ostajen.  Andere koren konden dit veel beter dan wij, maar je durfde het aan om dit ook met ons te doen.  Je had enorm veel geduld…   Het applaus dat we kregen na een optreden, was dus in de eerste plaats voor jou bedoeld. 

Op dinsdag 19 april bedankte het Ruusbroeckoor Johan Sluys voor 17 jaar “samenzingen”

Dankwoord van voorzitter Herman Devyver :

Hoe doe je dat, afscheid nemen van jou Johan als koordirigent na zovele fantastische jaren van samenwerking?

Stil staan bij momenten die ik nooit zal vergeten. Neem nu toen we gezongen hebben  in de kamermuziekzaal van het Concertgebouw Brugge of  een kerstviering opluisterden in de Sint-Michiel en Sint-Goedele , het Mozartconcert en zo vele andere gelegenheden hier in Hoeilaart.

Paasmis 17 april 2022

Jawel, o.l.v. Lucien hebben we een geslaagde Paasviering opgeluisterd in de Sint-Clemenskerk in Hoeilaart. 

Na de gedwongen corona-pauze kwam het koor langzaam weer tot leven. Lucien Met den Ancxt, onze nieuwe koorleider startte met een beperkte bezetting en de eerste repetities waren wat aarzelend. Maar langzaamaan groeide het vertrouwen. De opluistering van de Paasmis was voor ons, zangers, een ware verademing.

Dank aan het parochieteam omdat we deze traditie, het opluisteren van de hoogmissen, mogen hervatten.

Dank ook aan onze vertrouwde pianiste, Annemie Moens, die zorgde voor de mooie begeleiding.

En tenslotte “Proficiat” en bedankt Lucien !

We repeteren terug in ons lokaal

We verhuizen dinsdag 1/3 terug naar ons oude vertrouwde lokaal (zonder gevaarlijke trapjes).

G.C. Felix Sohie
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart

gelijkvloers, muzieklokaal ’t Lindeke.

 

Kleed je evenwel nog steeds goed aan. Om de CO2 meter tevreden te stellen zal er verluchting nodig zijn (minstens 1 raam op kip, maar mogelijks volstaat dit niet en moet deur of 2e venster open). 

Mondmasker nog wel minstens 1 en een halve repetitie aan. Zo zien we ook of dat verschil geeft voor het metertje 🙂

1 februari : we mogen weer repeteren !

Zingen mogen we altijd, maar voor het “samen” zingen was het toch even wachten tot de omstandigheden het toelieten. Op dinsdag 1 februari was het dan zover : het Ruusbroeckoor herstartte de repetities, met strenge regels, nl. mondmasker verplicht en afstand houden. We repeteren voorlopig ook nog steeds in de Sint-Clemenskerk, die meer ruimte biedt dan ons lokaal in het G.C. Felix Sohie. Meerdere koorleden verkozen nog even te wachten om fysiek aanwezig te zijn, maar het bestuur zorgt ervoor dat iedereen “bijblijft”.

Op deze eerste repetitie mochten we onze nieuwe dirigent verwelkomen : Lucien Met de Ancxt. Hij neemt het dirigeerstokje over van Markus Ennsthaller, die slechts van september tot november kon blijven. Markus kreeg een voltijdse job aangeboden in de muziekschool en moest dus afscheid nemen.

Het koor bereidt op dit ogenblik de opluistering van de “Paasmis” voor. En Lucien zorgde alvast ook voor nieuwe leuke liedjes.

Afscheid van Pastoor Nuyts

Op zondag 24 oktober nam onze parochie afscheid van Pastoor Nuyts. Eén van de vaste activiteiten van het Ruusbroeckoor is het opluisteren van de hoogmissen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis, in de Sint-Clemenskerk. Daarom wilden we ook deelnemen aan de afsheidsviering. Het was het eerste optreden van het koor, na de Corona-break. En meteen ook het eerste optreden met onze nieuwe enthousiaste dirigent Markus Ennsthaller. Het koor werd aan de piano begeleid door Annemie Moens.

Onze tenor Henri Meines zong het mooie “Onze Vader” van Peter Wildeman
en Joris Bosman vervoegde het koor voor het sologedeelte van “Panis Angelicus” van C. Franck.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wie deze misviering wil zien, kan terecht op de website van Hoeilander.be (met dank aan Jan Van Assche)

Ruusbroeckoor herstart

Ruusbroeckoor herstart  !!!
op dinsdag 7 sept 2021, van 20 – 22u in de St Clemenskerk te Hoeilaart.

Na ruim 1,5 jaar gaan we op dinsdag, 7 september 2021 terug van start met de repetities.  We kijken uit naar een blij weerzien van de vertrouwde koorleden en hopen ook nieuwe zangers te mogen begroeten.  We verwelkomen in ieder geval al een nieuwe dirigent : Markus Ennsthaller, een jonge, enthousiaste Oostenrijkse zanger/dirigent.  Johan Sluys geeft na bijna 20 jaar zijn dirgeerstokje door en voegt zich graag bij de bassen.

 

De eerste tijd repeteren we in de St Clemenskerk van Hoeilaart.  Ons vertrouwde lokaal is te klein om te voldoen aan alle Coronamaatregelen.  Het programma zal zich stapsgewijs ontplooien.  Ons eerste doel is samen gezond zingen, en dan hopen om de Kerstmisviering op te luisteren.

Bij deze speciale heropstart, volgt het Ruusbroeckoor de « Coronamaatregelen voor koren ».  Het koor is aangesloten bij het overkoepelend orgaan « Koor&Stem », dat al zijn leden (koren) op de hoogte houdt van de evolutie van deze maatregelen. De corona-coordinator van ons koor is voorzitter Herman Devyver (0487 48 29 32, devyver.loits@telenet.be)

Om de repetities corona-veilig te laten verlopen vragen we om volgende punten in acht te nemen :

  • Je komt niet naar de repetitie als jij of een gezinslid corona-gelinkte symptomen heeft
  • Volgens de nieuwe maatregelen is het dragen van een mondmasker niet verplicht tijdens het zingen. Ieder blijft op zijn plaats zitten met voldoende afstand tussen de koorleden.  Om je te verplaatsen is het mondmasker wel verplicht.
  • We hebben contactgegevens nodig van alle aanwezigen, dus iedereen kijkt de aanwezigheidslijst na (naam en telefoonnummer), nieuwe leden schrijven hun gegevens bij.
  • Je ondertekent de corona-gedragscode (zie document 2021 09 07 Nieuwe Gedragscode Corona Kooropstart ). Koorleden krijgen deze per mail en printen deze uit, nieuwe leden krijgen en ondertekenen een exemplaar aan de ingang.

Graag tot 7 september !!! Omdat er veel bijgebabbeld zal worden, kan je deze eerste repetitie al om 19.30u paraat zijn, buiten. We rekenen op de goede wil van iedereen om de gangbare coronamaatregelen te respecteren.

 

Herman, Greet, Saskia, Nick en Martine

Rhythm & Choir : de laatste voorbereidingen

Er zit leven in onze laatste repetities voor de opvoering.  Op de koordag van zondag 3 maart kon het koor rekenen op het coach-talent van tenor Joris Bosman. Zijn enthousiasme en goede raad zijn waardevol voor de amateurzangers.   Ook begeleidster Annemie was present.  Het was een leuke en leerrijke dag.

Joris Bosman

Enthousiaste zangers

Johan, Annemie en sopraan Gizella

Donderdag 7 maart stond iedereen dan op het podium van de Theaterzaal voor een denderende repetitie met slagwerk.

Dimitri en Melvin

Het Ruusbroeckoor gaat ritmisch

.

Op 17 maart 2019 deelt het Ruusbroeckoor het podium van de theaterzaal van het G.C. Felix Sohie in Hoeilaart, met « Percussion on stage », een jong percussie-ensemble o.l.v. Dimitri Dumon, leraar slagwerk aan de APKO-academie van Hoeilaart.  « Percussion on stage » brengt voornamelijk melodische werken met marimba en vibrafoon.

Het Ruusbroeckoor, o.l.v. Johan Sluys,  zingt bekende nummers uit de film en kleinkunst als “The Rhythm of life” van Cy Coleman, “We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy en vele andere. Ze worden hierbij begeleid door piano, fluit en percussie.

Kaarten : 1,2,3… Hoeilaart : 7,50€; VVK : 8€
Kassa : 10€; -12 jaar : gratis
Dienst Vrije tijd Hoeilaart en koorleden
ruusbroeckoor@gmail.com, Tel. 02 657 05 19